Werknemers vertrekken sneller op de krappere arbeidsmarkt

‘Tijdens de pandemie bleef iedereen op z’n plek zitten’, aldus Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot. ‘Nu lijkt de macht wat meer in handen te liggen van de werknemer, die ondanks onzekere economische omstandigheden bereid is om van baan te wisselen. Deze beweging tekent zich vooral af bij de mensen die in de productie, operations en de ICT werkzaam zijn.’